Відеофільм “Акме педагогічної компетентності”

Понятійно – педагогічний апарат фільму

 • Професійна компетентність педагога
 • Педагогічна акмеологія
 • Інноваційна освітня парадигма
 • Психологія і педагогіка життєтворчості
 • Життєва компетентність особистості
 • Гармонізація особистості
 • Самоорганізація особистості
 • Творчий саморозвиток особистості
 • Діти з особливими освітніми потребами:

- обдаровані діти
- діти з низькими навчальними можливостями

 • Особистісно-зорієнтований навчально-виховний процес
 • Суб’єкт - суб’єктна взаємодія педагога з учнями
 • Психолого-педагогічна підтримка
 • Реабілітаційна роль системи освіти
 • Інноваційні педагогічні технології
 • Інтерактивний освітній простір
 • Метод проекту
 • Акмеологічний тренінг
 • Педагогічна евристика

Відеофільм «Акме педагогічної компетентності» ? це відкрите звернення до педагогічної спільноти, у першу чергу до тих освітян, які усвідомлюють необхідність кардинальних перетворень у життєдіяльності масової школи, налаштовані на розвиток власної педагогічної майстерності і прагнуть осягнути справжній сенс свого професійного шляху.

Головна ідея фільму – заклик до гармонізації навколишнього світу через гармонізацію особистості. Зміст фільму послідовно розкриває провідну роль системи освіти у формуванні зрілої особистості, здатної до життєтворчості, тобто до плідного життєздійснення на благо собі, своїм близьким та людству загалом.

Наочно і образно, яскраво і динамічно у фільмі подається суть парадигмальних змін, які назрівають у системі освіти. При цьому не лише висвітлюються нові ідеї педагогічної евристики, але й методологічно обґрунтовуються шляхи і способи їх запровадження у реальну дійсність.

Лейтмотивом фільму є позиціонування педагогічної акмеології – нової сфери гуманітарних знань, покликаної вивести сучасну школу на рівень зажаданного часом інноваційного розвитку.

Ключові змістові модулі фільму

 • Причини низької ефективності педагогічної праці і деградація суспільної самосвідомості в цілому.
 • Педагогіка майбутнього – педагогіка життєтворчості особистості, її витоки і перспективи впровадження у загальноосвітній навчально-виховний процес.
 • Життєтворча освітня парадигма: скерованість системи освіти на формування життєвої компетентності учнів, їх здатності до гармонійного життєздійснення.
 • Реабілітаційна роль системи освіти:

- відновити суб’єктний статус особистості щодо власної життєдіяльності;
- сформувати уміння успішно будувати своє життя і творчо розв’язувати всілякі проблеми;
- створити сприятливий мікроклімат у шкільному колективі щодо проявів індивідуальних особливостей учнів;
- навчити дитину поступально просуватися у саморозвитку, незважаючи на будь-які обмеження і перешкоди.

 • Методологічні підходи до розробки комплексної базової моделі компетентної особистості
 • Тематичні концентри життєтворчих проектів становлення зрілої особистості
 • Принципи розробки інноваційних педагогічних технологій

- мотивація на смислове усвідомлення елементів пізнавальної діяльності;
- побудова особистіно-зорієнтованого педагогічного процесу на основі суб’єкт - суб’єктної взаємодії педагога з учнями;
- цілеспрямована співтворчість дитини з педагогом;
- цілісна стратегія психолого-педагогічної підтримки особистості на шляху саморозвитку.

 • Суть переваги життєтворчих технологій

- проективно-рефлексивна технологія навчання;
- виховна технологія проективного життєздійснення;
- технологія інтерактивного тренінгу з гармонізації особистості;
- технологія комплексної реабілітації дитини з проблемами психофізичного розвитку.

Поряд з теоретичним обґрунтуванням новаторської ідеології шкільної освіти, у фільмі подається демонстраційний матеріал апробації інноваційних педагогічних технологій в умовах реального навчально-виховного процесу.

Окрім того, глядачі зможуть познайомитися з панорамою діяльності Центру психолого-педагогічної евристики «Акмепроект». Зокрема, презентується навчально-методичний посібник нового покоління «Країна Інноватія» ? багатоетапний акмеологічний тренінг для підлітків, формалізований у повчальну пригодницьку повість.

Мета книги – надання практичної допомоги учителю, класному керівнику, практичному психологу, вихователю школи-інтернату, соціальному педагогу-реабілітологу в оновленні шкільного середовища, перетворенні директивного педагогічного процесу в інтерактивний простір життєтворчості.

Змістова проблематика книги «Країна Інноватія»:

- задіяння правил навчання із захопленням;
- формування конструктивних взаємовідносин у шкільному та сімейному колективах, створення атмосфери творчого співробітництва;
- міжособистісна взаємодія педагога з учнями, спрямована на гармонізацію внутрішнього духовного світу та навколишнього середовища;
- розвиток здібності переводити будь-яку складну проблему у розряд творчої задачі.

«Країна Інноватія» ?

перша частина тетралогії «Сяйво Акме», яка за творчим задумом є дороговказом для молодого покоління до вершини творчого саморозвитку особистості в гармонії з одвічними засадами світобудови.

В цілому фільм «Акме педагогічної компетентності» покликаний актуалізувати проблему необхідності переведення сучасної системи освіти у нову функціональну якість, зосередити увагу вдумливих представників професійної педагогічної сфери, і теоретиків, і практиків, на розв’язанні невідкладеного завдання нового тисячоліття – створення школи життєвої компетентності особистості, школи життєтворчості.

Наприкінці фільму наведена бібліографія за проблематикою сучасної педагогічної евристики.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.