Що таке прийменник (частина мови)?

Прийменник - це службова частина мови, яка виражає залежність іменників, числівників і займенників від інших слів у словосполученнях і реченнях: хочу до мами, піду по хлібповернутися за нею.

Морфологічні ознаки прийменників

Що таке прийменник (частина мови)?

 • Прийменники служать для зв'язку слів у словосполученнях і реченнях: піти в ліс, вийти з лісу, зайти за будинок.
 • Прийменники, як і інші службові частини мови, не змінюються.
 • Прийменники не є членами речення, але входять до складу членів речення (підкреслювати слід разом з самостійними членами речення): Близько полудня бричка згорнула з дороги вправо.

Види прийменників

Що таке прийменник (частина мови)?

1. За складом прийменники поділяються на три групи:

 • Прості прийменники (складаються з одного слова з одним коренем): у, близько, над, завдяки.
 • Складні прийменники (складаються з двох і більше слів): не зважаючи на, на відміну від.
 • Складені прийменники (у них два корені, пишуться через дефіс): з-за, з-під.

Що таке прийменник (частина мови)?

2. За походженням прийменники поділяються на дві групи:

 • Непохідні, так звані первісні, прийменники не можуть бути співвіднесені за утворенням з якою-небудь частиною мови: в, з, до, о, у, на, за, від та ін. Різновидом цих прийменників є складені прийменники.
 • Утворення похідних прийменників пов'язано з іншими частинами мови: назустріч, не зважаючи на, начебто, щодо.

Розряди прийменників за значенням

 Прийменники можуть виражати:

 • просторові відношення: відпочивати в Києві та на морі;
 • часові відношення: працювати з ранку до ночі;
 • супровідні відношення: гуляти з сином;
 • відношення зіставлення і порівняння: хлопчик з пальчик;
 • причинні відношення: червоніти від сорому;
 • цільові відношення: зупинитися для відпочинку;
 • об'єктні відношення: говорити про роботу, забувати про сон

Що таке прийменник (частина мови)?

Примітка: прийменники можуть вживатися тільки з одним або з кількома відмінками. Наприклад, прийменник згідно вживається тільки з давальним відмінком (згідно з наказом, згідно з постановою).

Морфологічний розбір прийменника

План розбору прийменника:

 • Частина мови, її призначення.
 • Простий, складний або складений.
 • Похідний або непохідний.
 • До якого іменника (займенника, числівника) належить.
 • З яким відмінком ужитий.
 • Розряд за значенням.

Що таке прийменник (частина мови)?

Приклад морфологічного розбору прийменника

У багатьох річок один берег гірський, інший луговий.

У (річок) - прийменник - служить для зв'язку слів у словосполученнях і реченнях - простий - належить до іменника (річок) - вжитий з родовим відмінком - має об'єктне значення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.