Варіативні напрямки реабілітаційно-орієнтованої діяльності освітнього закладу

Форми, методи, способи реалізації

Педагогічна реабілітація

—      розвиток життєвої компетентності вихованців за рахунок застосування життєтворчих технологій організації навчально-виховного процесу

—      допомога дітям, які мають труднощі у навчанні шляхом створення класів(груп) педагогічної підтримки, корекційних класів, проведення  корекційно-розвивальних занять

—      викладання предметів реабілітаційного компоненту

—      психологічний та соціально-педагогічний тренінг

—      робота з дітьми групи ризику та корекція поведінки

—      корекційно-розвивальні заняття з ранньої соціальної реабілітації дітей, які мають особливості психофізичного розвитку

—      арттерапевтичні методи (музикотерапія, танцювальна терапія, вокалотерапія, терапія засобами образотворчого мистецтва, театротерапія

—      реабілітаційний театр як інтегрована арттерапевтична технологія

—      особистісно-зорієнтована профорієнтація

Загальнофізична реабілітація

—      реабілітаційно доцільний розпорядок дня

—      охоронний режим організації всіх видів діяльності

—      дозування фізичних та психоемоційних навантажень

—      пропаганда здорового способу життя, навчання методів та прийомів самодопомоги, боротьби із хворобою через кабінет здоров’я та самореабілітації

—      додатковий вихідний день

—      денний відпочинок

—      день здоров’я

—      групи здоров’я

—      оздоровча прогулянка

—      теренкур

—      лікувальна або оздоровча гімнастика

—      фізкультурні паузи під час проведення уроків та самопідготовок

—      повноцінне оздоровлювальне харчування

—      питний режим

—      дихання за допомогою тренажера В.Фролова

—      нетрадиційні методи фізіотерапії: кольоротерапія, іонотерапія, аромотерапія

—      сеанси психосоматичної реабілітації

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.