Варіативні напрямки реабілітаційно-орієнтованої діяльності освітнього закладу

Форми, методи, способи реалізації

Педагогічна реабілітація

–      розвиток життєвої компетентності вихованців за рахунок застосування життєтворчих технологій організації навчально-виховного процесу

–      допомога дітям, які мають труднощі у навчанні шляхом створення класів(груп) педагогічної підтримки, корекційних класів, проведення  корекційно-розвивальних занять

–      викладання предметів реабілітаційного компоненту

–      психологічний та соціально-педагогічний тренінг

–      робота з дітьми групи ризику та корекція поведінки

–      корекційно-розвивальні заняття з ранньої соціальної реабілітації дітей, які мають особливості психофізичного розвитку

–      арттерапевтичні методи (музикотерапія, танцювальна терапія, вокалотерапія, терапія засобами образотворчого мистецтва, театротерапія

–      реабілітаційний театр як інтегрована арттерапевтична технологія

–      особистісно-зорієнтована профорієнтація

Загальнофізична реабілітація

–      реабілітаційно доцільний розпорядок дня

–      охоронний режим організації всіх видів діяльності

–      дозування фізичних та психоемоційних навантажень

–      пропаганда здорового способу життя, навчання методів та прийомів самодопомоги, боротьби із хворобою через кабінет здоров’я та самореабілітації

–      додатковий вихідний день

–      денний відпочинок

–      день здоров’я

–      групи здоров’я

–      оздоровча прогулянка

–      теренкур

–      лікувальна або оздоровча гімнастика

–      фізкультурні паузи під час проведення уроків та самопідготовок

–      повноцінне оздоровлювальне харчування

–      питний режим

–      дихання за допомогою тренажера В.Фролова

–      нетрадиційні методи фізіотерапії: кольоротерапія, іонотерапія, аромотерапія

–      сеанси психосоматичної реабілітації


Опубликовал 24 Березень 2011 в рубрике ЛАБОРАТОРІЯ СИСТЕМНОЇ РЕАБІЛІТОЛОГІЇ.