Варіативні напрямки реабілітаційно-орієнтованої діяльності освітнього закладу

Форми, методи, способи реалізації

Педагогічна реабілітація

-      розвиток життєвої компетентності вихованців за рахунок застосування життєтворчих технологій організації навчально-виховного процесу

-      допомога дітям, які мають труднощі у навчанні шляхом створення класів(груп) педагогічної підтримки, корекційних класів, проведення  корекційно-розвивальних занять

-      викладання предметів реабілітаційного компоненту

-      психологічний та соціально-педагогічний тренінг

-      робота з дітьми групи ризику та корекція поведінки

-      корекційно-розвивальні заняття з ранньої соціальної реабілітації дітей, які мають особливості психофізичного розвитку

-      арттерапевтичні методи (музикотерапія, танцювальна терапія, вокалотерапія, терапія засобами образотворчого мистецтва, театротерапія

-      реабілітаційний театр як інтегрована арттерапевтична технологія

-      особистісно-зорієнтована профорієнтація

Загальнофізична реабілітація

-      реабілітаційно доцільний розпорядок дня

-      охоронний режим організації всіх видів діяльності

-      дозування фізичних та психоемоційних навантажень

-      пропаганда здорового способу життя, навчання методів та прийомів самодопомоги, боротьби із хворобою через кабінет здоров’я та самореабілітації

-      додатковий вихідний день

-      денний відпочинок

-      день здоров’я

-      групи здоров’я

-      оздоровча прогулянка

-      теренкур

-      лікувальна або оздоровча гімнастика

-      фізкультурні паузи під час проведення уроків та самопідготовок

-      повноцінне оздоровлювальне харчування

-      питний режим

-      дихання за допомогою тренажера В.Фролова

-      нетрадиційні методи фізіотерапії: кольоротерапія, іонотерапія, аромотерапія

-      сеанси психосоматичної реабілітації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.