Технологічний ланцюжок щодо здійснення педагогічного керівництва самостійною пізнавальною діяльністю вихованців за проективно-рефлексивною технологією (1 частина)

Етап організації самостійної навчальної діяльності

І. Визначення об’єму та характеру самостійної навчальної діяльності щодо опанування змістового модуля

Організаційна форма

Вступний урок

Хто здійснює педагогічне керівництво

Учитель

Характер педагогічного керівництва

Учні спільно з учителем складають загальний план засвоєння змістового модуля:

– визначають обов’язковий для опанування мінімум понятійного апарату та перелік знань, умінь, навичок щодо даного модуля;

– визначають основні та додаткові інформаційні джерела;

– визначають обсяг обов’язкових тренувальних вправ;

– розподіляють навчальний матеріал відповідно до кількості навчальних годин;

– визначають типи робочих уроків (організаційні форми їх проведення);

– визначають основні види роботи щодо кожного робочого уроку;

– визначають форми проведення проміжного контролю;

– визначають форми проведення узагальнюючого уроку.

Під час складання загального плану вчитель акцентує увагу учнів на головній меті занять, що плануються: засвоєння певних знань, умінь, навичок (проводить паралель із конкретними, визначеними програмою ЗУНами). Це необхідно для забезпечення доцільності у виборі типів уроків і видів робіт (навчальний процес не заради процесу як такого, а заради опанування навчальним матеріалом: обираються конкретні види роботи, форми навчання для набуття конкретних знань, умінь, навичок).

При визначенні типів уроків (організаційних форм їх проведення) і видів роботи на них учитель пропонує учням відповідний варіативний банк.

Після складання загального плану учні розробляють індивідуальний проект опанування змістового модуля :

– засвоєння обов’язкового мінімуму чи поглиблене вивчення матеріалу;

– інформаційні джерела для опрацювання;

– рівень засвоєння модуля (репродуктивно-алгоритмічний, понятійно-операційний, теоретико-креативний);

– творчі пошукові види роботи (обирають за допомогою запропонованого вчителем варіативного банку видів роботи та тематики).

На основі загального плану на кожному з уроків у ході опанування змістового модуля визначаються тип наступного уроку (організаційні форми його проведення) і види роботи на ньому.

Під керівництвом учителя учні складають індивідуальний план щодо підготовки до наступного заняття (фактично індивідуальний план є добровільно взятим учнем на себе домашнім завданням).

В індивідуальному плані учень має відобразити:

– що він має підготувати до наступного уроку за змістом (§ підручника; додаткова література; літературні твори; яку інформацію здобути самостійно, передбачені для цього інформаційні джерела);

– які види роботи учень планує здійснити у позаурочний час (самостійно; з чиєю допомогою) з метою опанування певного матеріалу (якого саме) і підготовки до активної успішної роботи на наступному занятті;

– шляхи реалізації індивідуального проекту опанування модуля у проміжок часу підготовки до наступного уроку;

– які консультації, індивідуальні заняття учень планує відвідати (з якою метою).

При цьому учень у щоденнику відмічає, до уроку якого типу (яких організаційних форм його проведення) слід підготуватися.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.