Технологічний ланцюжок щодо здійснення педагогічного керівництва самостійною пізнавальною діяльністю вихованців за проективно-рефлексивною технологією (4 частина)

Етап організації самостійної навчальної діяльності

ІV. Оцінювання навчальної діяльності учнів

Організаційна форма

Робочі уроки (оцінювання роботи за індивідуальними планами)

Хто здійснює педагогічне керівництво

Учитель

Характер педагогічного керівництва

Форми оцінювання
а) оцінювання якості та обсягу самостійної роботи за індивідуальним планом (словесне заохочення, плюси, бали, жетони тощо; можна одразу виставити оцінку за домашню роботу у щоденник з обов’язковою словесною інформацією:
за виконання домашнього завдання “добре”, “відмінно”; домашню роботу виконав охайно, добросовісно; за творче виконання домашнього завдання; домашня робота виконана незадовільно і т. ін.).
б) оцінювання рівня пізнавальної активності учнів в ході уроку під час різних видів діяльності (словесне заохочення, жетони, плюси, бали тощо);
в) рейтингове оцінювання наприкінці уроку (урахування продуктів самостійної діяльності за індивідуальним планом, участі в усіх видах роботи на уроці):

1) словесна інформація (обґрунтування оцінки)
2) відмітка у робочому зошиті вчителя
3) відмітка у щоденнику учня (обов’язковим є наявність словесного коментарю: за ретельну, старанну, якісну підготовку; за активну роботу на уроці; участі в роботі на уроці не брав; впорався з усіма завданнями на уроці добре, відмінно та ін.).

Результуючий компонент

Примітки у робочому зошиті вчителя про якість та обсяг домашньої роботи учнів та про характер їх діяльності на уроці

Організаційна форма

Робочі уроки та узагальнювальний урок (оцінювання роботи з індивідуального проекту)

Характер педагогічного керівництва

Ефективність реалізації учнем індивідуального проекту опанування змістового модуля може оцінюватися як під час робочих, так і узагальнюючого уроку з виставленням окремо виділеної у журналі (спеціальна графа) оцінки у балах. Порожня клітина свідчитиме про відсутність або низьку якість роботи за індивідуальним проектом. Дана оцінка виставляється також у щоденник учневі з відповідним словесним коментарем.

Результуючий компонент

Рейтингова оцінка (в окремій графі журналу та у щоденниках).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.