Технологічний ланцюжок щодо здійснення педагогічного керівництва самостійною пізнавальною діяльністю вихованців за проективно-рефлексивною технологією (2 частина)

Етап організації самостійної навчальної діяльності

ІІ. Організація самостійної навчальної діяльності у позаурочний час

Організаційна форма

Організаційно-підготовчий момент

Хто здійснює педагогічне керівництво

Соціальний педагог-вихователь

Характер педагогічного керівництва

Вихователь допомагає кожному вихованцю визначитись (і визначає разом з тим для себе) щодо обсягу і змісту домашньої роботи на сьогодні по кожному з предметів. При цьому упорядковується інформація:

– тип наступного уроку (форма проведення) і види роботи;

– інформаційні джерела, якими вихованець планує скористатися;

– яку роботу планує виконати (за індивідуальним планом) і з якою метою;

– яку участь планує узяти в уроці, як планує проявити активність;

– чи буде претендувати на високий рейтинг пізнавальної активності , за рахунок чого?

– яким способом буде виконувати своє завдання?

– на чию допомогу розраховує; які консультації, індивідуальні заняття планує відвідати;

– скільки планує відвести часу на кожне завдання;

– чи планує на сьогодні додаткову годину самоосвіти?

– який матеріал, навчальні приладдя слід підготувати для роботи на самопідготовці.

Способи визначення обсягу і зміст у домашнього завдання вихованця:

– співбесіда;

– заповнення вихованцями індивідуальних рапортичок (ромашка, поїзд – для малюків; календар, журнал обліку – для старших учнів тощо;

– повідомлення ланцюжком (індивідуальний усний рапорт);

– рапорти від мікроколективів (мікрогрупи по класах у різновікових виховних групах).

Організаційні форми підготовки до здійснення самостійної навчальної діяльності:

– індивідуальна допомога і контроль;

– організаційна хвилинка;

– взаємоперевірка (вибірковий контроль);

– самоперевірка (вибірковий контроль).

Результуючий компонент

Готовність вихованців до самостійної роботи за індивідуальними планами з кожного предмету


Організаційна форма

Самопідготовка у розпорядку дня

Хто здійснює педагогічне керівництво

Соціальний педагог-вихователь

Характер педагогічного керівництва

Під час проведення самопідготовки вихователь реалізує функції:

а) організаторську (мотивація на активну самостійну роботу; вимога не заважати один одному; вставати з місця лише з дозволу – підйом руки; заборона відволікати один одного; звертатися по допомогу можна лише до вихователя; проведення фізпаузи).

б) діагностичну (спостереження за роботою вихованців; визначення характеру утруднень у виконанні завдань: не чітко сплановано роботу, недбала підготовка до самопідготовки, неуважність на уроці, приступив до практичного опрацювання без опанування теорією питання, не знає правила, формули, не звернувся вчасно за допомогою тощо);

в) надання допомоги (в залежності від характеру утруднень: порада, підказка, навідне запитання, пропозиція, побажання на майбутнє, зауваження тощо);

г) контролюючу (відслідковується самостійність вихованців, дисципліна і порядок; відслідковується виконання індивідуальних планів: співбесіда, взаємоперевірка, самоперевірка, вибірковий контроль, індивідуальна рапортичка тощо).

Результуючий компонент

Продукти самостійної навчальної діяльності вихованців. Готовність учнів до участі в навчальних заняттях з кожного предмету


Організаційна форма

Реалізація індивідуального проекту опанування змістового модуля

Хто здійснює педагогічне керівництво

Учитель

Характер педагогічного керівництва

Учитель виявляє зацікавленість ходом ви-конання учнями індивідуальних проектів під час уроків та неформального спілкування з учнями. Надає допомогу учням під час консультацій, індивідуальних занять.

Результуючий компонент

Продукти самостійної навчальної діяльності вихованців щодо виконання індивідуальних проектів


Хто здійснює педагогічне керівництво

Соціальний педагог-вихователь

Характер педагогічного керівництва

Надає допомогу вихованцям у складанні щотижневого плану життєтворчості з визначенням місця і часу на читання літературних творів, вивчення віршів, самостійну пошукову діяльність, написання творчих робіт, поглиблене вивчення предмету, опрацювання додаткових інформаційних джерел, роботу в бібліотеці, отримання консультацій, відвідування індивідуальних занять тощо (з обов’язковим планування пізнавальної діяльності на вихідні й канікулярні дні).

Організаційні форми реалізації вихованцями індивідуальних проектів опанування змістового модуля:

– години самоосвіти в ході навчального тижня (у вільний позаурочний час: у шкільній бібліотеці, груповій кімнаті, навчальному кабінеті, методичному кабінеті);– години самоосвіти у вихідні дні (вдома, у міських бібліотеках).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.