Реабілітаційна педагогіка в Україні

Становлення реабілітаційної педагогіки в Україні

Реабілітаційна педагогікаВизнання Україною конвенції ООН про права дитини та Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей посилило увагу громадськості до проблем дітей-інвалідів. Для розв’язання цих проблем створено диференційовану мережу спеціальних закладів, переважно шкіл-інтернатів, у яких реалізуються різні можливості цих осіб в одержанні дошкільної, загальношкільної та професійної освіти шляхом переборення фізичних, фінансових та психологічних бар’єрів, які виключають або ускладнюють їхню повноцінну участь у житті суспільства. Останнім часом утворені численні спеціалізовані групи, класи при звичайних школах і дитячих садках. Вживаються необхідні заходи не тільки для того, щоб зберегти набутий досвід спеціальної освіти, а й примножити його, виробити сучасні технології корекційно-компенсаторної роботи з цією категорією дітей, створити умови для реалізації їхнього права на вибір типу навчального закладу та змісту і форми освіти.

Відтворення молодого покоління, збереження його фізичного й морального здоров’я, забезпечення умов для якнайповнішої реалізації потенційних можливостей кожної дитини стали пріоритетними напрямками Національної програми “Діти України”. На виконання цієї програми розроблено Концепцію “Спеціальна освіта осіб з фізичними та психічними вадами в найближчі роки і на перспективу” (1996р.) та Концепцію “Реабілітація дітей-інвалідів та дітей з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями (1998р.), Концепцію ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (2001р.). Головна мета концепцій полягає в активізації соціальної політики держави, відродженні духовності, посиленні громадського інтересу до потреб освіти цієї категорії дітей.

Тривають пошуки нового шляху створення найсприятливіших умов інтеграції дітей з особливими потребами в систему сучасних суспільних відносин. Є нагальна потреба створити навколо кожної дитини оптимістичну, позитивно насичену атмосферу.

Мають бути запущені в дію реабілітаційні механізми, спрямовані на відновлення, корекцію, компенсацію порушених психофізичних функцій, станів, особистісного і соціального статусу хворих дітей, дітей-інвалідів, а також тих, хто отримав психічну травму, опинився у кризових умовах життя.

Окремі навчальні заклади, отримавши статус експериментально-педагогічних майданчиків, розгорнули новаторську діяльність, спрямовану на пошук нових технологій навчально-виховного, лікувального, корекційно-компенсаторного процесів.

Соціальні та психолого-педагогічні експерименти, що проводяться на базі закладів інноваційного типу, насамперед спрямовані на вироблення нових підходів до організації навчально-реабілітаційного процесу. Їх мета – створити сприятливі умови для фізичного, психічного, духовного становлення дітей. У колективній науково-пошуковій діяльності викристалізувався новий напрям теоретичної думки – педагогічна реабілітація, ідеї якої мають сьогодні стрижневе значення не лише в роботі з хворими дітьми, а й для масової середньої школи, для поглиблення її реабілітаційної функції, оскільки вона покликана допомогти учневі зорієнтуватись у складному, суперечливому світі, знайти вихід із кризової ситуації.

Один із важливих уроків експерименту полягає в тому, що ми по-новому стали дивитися на закони, категорії педагогіки, наповнюючи її ідеями життєтворчості, особистісно зорієнтованого реабілітаційного процесу.

Спільними зусиллями вийшли на нову педагогіку – педагогіку життєтворчості, у якій закладено потужний проективний потенціал інноваційної школи ХХІ століття. Педагогіка нової школи допомагає входженню дитини в контекст сучасної культури, становленню особистості як суб’єкта і стратега власного життя.

Ми є свідками того, як у процесі проведення масштабного експерименту із комплексної реабілітації дитини із проблемами розвитку народжуються прообрази інтегрованої школи, що базуються на нових концептуальних засадах, передусім ідеях життєтворчості особистості. Саме ідеї життєтворчості, плекання дитини як суб’єкта життя стають альфою та омегою нової інтегрованої школи, яка допомагатиме учням опанувати чотири стрижневі стовпи – навчитися пізнавати життя; навчитися життєвої і соціальної компетентності; навчитися жити разом; навчитися мистецтву життя.

Розбудова освітньо-виховного процесу нової школи здійснюється у рамках програми “Інтеграція дітей з особливими потребами в активне життя суспільства”, яку започаткував Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”. Мета цієї програми – розвиток та поширення підходів до інтеграції дітей з особливими потребами в українське суспільство, пропаганда демократичних цінностей в освіті, у всіх сферах практичної діяльності служб та організацій, що працюють з дітьми, які мають особливі потреби, сприяння утвердженню прав людини, принципів толерантності.

Діяльність програми спрямована на соціально-психологічну підтримку та реабілітацію дітей з особливими потребами та їхніх сімей, розвиток у цих дітей життєвої та соціальної компетентності, забезпечення умов для їхньої успішної соціальної та фізичної адаптації, життєтворчості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.