Робота з дітьми групи ризику, педагогічно занедбані діти

Психолого-педагогічний аспект реабілітації дітей групи ризику

педагогічно занедбані дітиАналіз результатів сучасних психолого-педагогічних досліджень (Беззубова Є.В., Белічева С.А., Іванова А.Я., Хумаріна Г.Д., Кочетов А.І., Санніков Г.В. та ін.) дозволяє визначити характеристики дітей групи ризику: розлади пізнавальної сфери; відхилення поведінки, що виявляються в реакціях імітації або наслідування негативних прикладів; акцентуації характеру; утруднення в спілкуванні, порушення в сфері відносин.

Часто педагогічно занедбані діти переходять у групу соціально занедбаних (діти групи ризику), для яких характерні серйозні прояви дезадаптації: бродяжництво, наркоманія, алкоголізм, правопорушення, аморальна поведінка).

Науковці відмічають, що стосовно таких важковиховуваних дітей необхідні спеціальні заходи медико-психологічної, психолого-педагогічної і соціально-правової допомоги, програми підтримки сім’ї і дітей групи соціального ризику, реабілітації дітей з відхиленнями у психічному і соціальному розвитку.

Превентивна практика не можлива без належного психологічного забезпечення, що потребує інтенсивного розвитку спеціальної галузі прикладної психологічної науки — превентивної психології.

Превентивна психологія — прикладна наука, яка покликана професіоналізувати і гуманізувати профілактичну виховну практику щодо попередження девіантної поведінки у дітей групи ризику.

Дослідження теоретико-методологічного та організаційно-методичного потенціалу превентивної психології проводилось за такими позиціями:

— предмет та призначення превентивної психології як науки;

— загальні та індивідуальні особливості проявів дефектів правової та моральної свідомості підлітків;

— показники рівня соціального розвитку особистості;

— здобутки в галузі превентивної психології: визначення передумов порушень процесу соціалізації;

— мотиви, причини і умови, що спричинюють виникнення та розвиток девіантної поведінки;

— природа відхилень поведінки;

— особливості особистості з асоціальною поведінкою;

— практичний досвід щодо створення превентивно-орієнтованої системи соціального виховання;

— способи профілактики порушень поведінки у дітей групи ризику;

— заходи психолого-педагогічної корекції відхилень поведінки з педагогічно занедбаними дітьми;

— методики превентивного виховання;

— вимоги до фахівця, що здійснює організацію роботи з дітьми групи ризику;

— теоретико-методологічні засади прогностичних експериментів у галузі превентивної педагогіки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.