Програма “Спрямування творчого потенціалу вчителів ЗОШ на свторення ефективних психолого-педагогічних умов саморозвитку учнів”

КОНКУРС ПРОЕКТІВ “ПІДВИЩУЄМО ПСИХОЛОГІЧНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ”

СПРЯМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛІВ ЗОШ НА СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ САМОРОЗВИТКУ УЧНІВ
(Проект програми діяльності районних відділів освіти
щодо психологізації навчально-виховного процесу у ЗОШ)

Анотація. Суть проекту полягає у позиціонуванні педагогічної акмеології як інноваційної методологічної платформи психологізації навчально-виховного процесу у ЗОШ.
Передбачається, що реалізація організаційно-педагогічних заходів проекту дозволить вчителям району отримати чіткі орієнтири щодо здійснення особистісно-зорієнтованого навчально-виховного процесу на засадах суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями.

Зміст

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ

БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТКИ

Додаток 1. Ключові поняття педагогічної акмеології

Додаток 2. Зразки занять та лекційного матеріалу за тематикою програми курсової перепідготовки вчителів ЗОШ за напрямком “Педагогічна акмеологія”

Додаток 3. Тематичні розділи методичного банку педагога-акмеолога

Додаток 4. Відеопанорама запровадження інноваційної методології у практику навчально-виховного процесу (на електронному носії)

Додаток 5. Зразки комп'ютерних презентацій за тематикою програми курсової перепідготовки вчителів ЗОШ за напрямком “Педагогічна акмеологія” (на електронному носії)

Пояснювальна записка

Головним кризовим явищем у життєдіяльності масової загальноосвітньої школи є низька пізнавальна активність учнів.

Недостатній рівень психологічної компетентності вчителів призводить до низького рівня актуалізації суб'єктного статусу учнів у навчально-виховному процесі, внаслідок чого значна частина дітей не умотивована на плідну навчальну працю і здебільшого не сприймає шкільне навчання як ефективний фактор успішного життєздійснення.

У свою чергу, вчителі втрачають сенс розвитку власної педагогічної майстерності і потерпають від професійного вигоряння.

Зарадити справі покликана педагогічна акмеологія, нова сфера гуманітарних знань, яка здатна вивести сучасну школу на рівень зажаданого часом інноваційного розвитку.

Педагогічна акмеологія, яка є вченням про створення освітнього простору актуалізації творчого потенціалу дитини, має своїм головним завданням розробку теорії і практики психолого-педагогічного супроводу особистості на шляху до вершини саморозвитку.

Історичні витоки педагогічної акмеології сягають глибин вітчизняного просвітницького надбання, починаючи з філософських доктрин Григорія Сковороди, феномену козацької педагогіки, гуманістичних ініціатив Софії Русової, багатогранної новаторської спадщини М.О. Корфа, самобутньої шкільної практики В. Сухомлинського та неперевершеного педагогічного досвіду А. Макаренка.

Розбудова сучасної теоретико-методологічної бази педагогічної акмеології була започаткована АН України, Інститутом педагогіки та Інститутом психології АПН України спільно з НМЦ Міносвіти і науки України та базовими школами-лабораторіями у 90-ті роки минулого століття у контексті дослідження такого поняттєвого феномену як педагогіка і психологія життєтворчості особистості. Період становлення і розвитку цього інноваційного напрямку педагогічної діяльності пов'язаний з іменами Л.В. Сохань, М.В. Кирилової, О.Я. Савченко, В.Г. Кременя та інших. Незмінним провісником акмеологічних ідей у вітчизняному соціокультурному просторі був і залишається завідувач лабораторією інноваційної педагогіки АПН України Єрмаков І.Г.

Експериментально апробована теорія і практика нової педагогіки викладена у численних наукових академічних виданнях. (див. Бібліографію)

Автор поданого проекту мала можливість брати участь у напрацюванні змісту та технологій створення освітнього простору життєтворчості у рамках Всеукраїнського експерименту на базі Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру м. Запоріжжя (директор Нечипоренко В.В.). Зокрема діяльність експериментального майданчика була спрямована на розробку реабілітаційних механізмів гармонізації особистості, створення програми психолого-педагогічного супроводу особистості на шляху до життєвої компетентності.

Позитивний досвід психологічної підтримки вчителів щодо організації навчально-виховного процесу на засадах педагогіки життєтворчості в Успенівському НВК підтверджує правильність саме такої стратегії оптимізації педагогічної діяльності.

На сьогодні нова педагогічна парадигма вже достатньо сформована понятійно і технологічно, що у свою чергу дозволяє позиціонувати запровадження її концептуальних засад у широку практику життєдіяльності навчально-виховних закладів.

З огляду на те, що здійснення масштабних перетворень у системі освіти потребує чималих матеріальних ресурсів і досить великого проміжку часу, а потреба у гармонізації взаємовідносин між учнями та педагогами є вкрай актуальною і нагальною, пропонується для здійснення поступової модернізації навчально-виховного процесу у ЗОШ задіяти організаційно-методичні можливості районних відділів освіти щодо допомоги педагогам в отриманні чітких орієнтирів у створенні ефективних умов саморозвитку учнів.

Головна ідея програми полягає у використанні теоретико-методологічних та організаційно-практичних засад педагогічної акмеології для формування інноваційного мислення вчителів ЗОШ щодо здійснення особистісно-зорієнтованого психолого-педагогічного супроводу особистості у навчально-виховному процесі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.