Програма роботи практичного психолога

(Для компетентного складання аналітичного звіту практичного психолога пропонуємо зразок річного плану  психолога згідно новим вимогам)

ПРОГРАМА РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

Пояснювальна записка

Практичний психолог у системі освіти має забезпечити реалізацію Концепції розвитку психологічної служби, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Обов’язковою загальною умовою успіху виконання завдань, які передбачені планом дій щодо здійснення Концепції, є наявність необхідного методичного інструментарію, який би відповідав новітнім вимогам щодо надання психологічних послуг у навчальних закладах.

Тому, невідкладним постала розробка програми роботи практичного психолога у загально-навчальному закладі, до змісту якої входили б заходи, що забезпечували б здійснення напрямків діяльності психологічної служби системи освіти.

Мета програми: сприяння ефективному перебігу навчально-виховного процесу закладу, створення оптимальних психолого-педагогічних умов для саморозвитку та успішної соціокультурної інтеграції учнів.

Завдання програми:

• Спрямування методичної роботи на підвищення ефективності навчально-виховного процесу та розробку проблемної теми школи.

• Орієнтація діяльності на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків.

• Пропаганда здорового способу життя, підвищення загального рівня культури здоров’я всіх членів колективу освітнього закладу (педагогів, учнів, батьків).

• Сприяння створенню умов щодо збереження та захисту психоемоційного здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

• Допомога дітям молодшого шкільного віку у вирішенні проблем, пов’язаних з інтелектуальною, особистісною, соціально-психологічною готовністю до шкільного навчання.

• Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей.

• Психологічний супровід незалежного зовнішнього тестування випускників освітнього закладу.

• Розробка методичного банку компетентнісно-формуючих та реабілітаційних заходів.

Діяльність практичного психолога у загальнонавчальному закладі має здійснюватись за наступними напрямками:
1. Організаційно – методична діяльність
2. Діагностична діяльність
3. Прогностична діяльність
4. Навчально - корекційна діяльність
5. Навчально – розвивальна діяльність
6. Консультативна діяльність
7. Просвітницька діяльність
8. Інноваційна діяльність
9. Зв'язок з громадськістю.

Інтеграція програми у практичну діяльність шкільного психолога сприятиме підвищенню ефективності виконання своїх функціональних обов’язків, а також, створенню у навчальному закладі компетентоформуючого освітнього простору, збагаченого реабілітаційними впливами.

Зразок:


Напрямки діяльності
Зміст роботи
Засоби виконання
1.
Організаційно – методична діяльність
Участь у проведенні соціально – педагогічного моніторингу.

***

- Ведення індивідуальних карт реабілітаційного супроводу дітей з проблемами життєдіяльності.

***
- Карта реабілітаційного супроводу дитини з проблемами життєдіяльності.
2.
Діагностична діяльність
Психолого – педагогічна діагностика дітей групи ризику:

– Визначення наявності або відсутності психобіологічних передумов девіантної поведінки.

***
Медична карта учня (наявність відставання або затримки розумового розвитку; наявність нервово – психічних захворювань, патології, неврозів, психопатій, психіатричних розладів);

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.