Прoективно-рефлексивна технологія навчання (1 частина)

В епоху кардинальних змін у житті людства на передній план виходить проблема особистості як суб'єкта власного життя.

Майбутнє стає не прогнозованим, і педагогічна наука вже не може передбачити, які навички, знання завтра виявляться актуальними, а які ні.

Оздоровити шкільний організм можливо лише за рахунок переміщення акценту з педагогічного процесу як такого на процес життєтворчості шкільного колективу та кожного конкретного вихованця.

Виховання та навчання мають виступати важелем для приведення у дію психологічного механізму прирощення сутнісних сил особистості, бо ні в кого вже не викликає сумніву, що одними лише впливами ззовні проблему особистісного становлення не розв'язати.

Сьогодні знецінюється освіта, якщо процес пізнання не займає душу дитини, а потребує лише розумової роботи та механічного запам'ятовування, якщо не дарує власних, вистражданих відкриттів, не дає простору для розвитку особистості. Тому педагоги, і науковці, і практики, активно зайняті пошуками інноваційних особистісно зорієнтованих технологій у рамках гуманістичної парадигми освіти.

Сучасний рівень розвитку науки неминуче ставить школу перед вибором: до краю завантажити учня інформацією або дати в руки дитини арсенал засобів, які дозволять їй розв'язати будь-яку найскладнішу проблему в своєму житті.

Відносини у цьому випадку будуються за суб'єкт-суб'єктним принципом: педагогічний вплив на дитину здійснюється опосередковано, через збагачений реабілітаційним компонентом освітній простір.

Використовуються життєтворчі технології.

Технологічні варіанти педагогіки життєтворчості мають носити:

- по-перше, діяльнісно-креативний характер;

- по-друге, проективно-рефлексивний характер.

Інтегруючою характеристикою життєтворчих технологій виступає їх висока суб'єктність, тобто створення умов для свідомої самостійної побудови вихованцем власної діяльності, набуття компетентності щодо самоорганізації особистості, здатності успішно розв'язувати власні проблеми.

Прикладами життєтворчих технологій можуть слугувати:

- технологія колективного творчого виховання (відома як комунарська методика Макаренка-Іванова);

- проективно-рефлексивна технологія навчання

- виховна технологія проективного життєздійснення

- технологія реабілітації мистецтвом

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.