Прoективно-рефлексивна технологія навчання (2 частина)

Принципи побудови інноваційного навчально-виховного процесу

- Системоутворювальною метою педагогічного процесу постає особистість, здатна до життєтворчості

- Дитина є суб'єктом життя і має бути відповідальною за своє навчання і власний саморозвиток

- Досягти мети можна лише у разі відмови від задачі формувати особистість дитини. На зміну їй повинно постати завдання створення умов для розвитку життєвої компетентності дитини.

Ознаки інноваційного навчального процесу

1. Орієнтація не на накопичення знань будь-якою ціною, а на збудження інтересу до набуття знань.

2. Основна увага приділяється розвивальному аспекту навчання на противагу перевантаження учнів фактичним матеріалом.

3. Самостійне вирішення учнем питання про методи власної освіти, способи і темп вивчення матеріалу.

4. Підвищення ролі індивідуалізованих способів організації навчальної праці: кожен учень самостійно планує і проходить свій шлях оволодіння програмним матеріалом.

5. Критерій роботи вчителя і ефективність процесу в цілому визначаються не за кількістю відмінників та невстигаючих, а за конкретними навчальними результатами кожного учня, виходячи з його можливостей, інтересів і нахилів, які визначаються діагностично.

6. Навчальна діяльність набуває ознак діяльності у повному значенні цього терміну, як активність людини, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей, пов'язаних із задоволенням її потреб або з виконанням вимог з боку суспільства.

7. Аналіз та контроль власного навчання здійснюється учнем через задіяння механізму рефлексії.

8. Оцінка результатів навчальної діяльності учня здійснюється за результатами модульно-тематичного контролю з урахуванням рейтингу пізнавальної активності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.