Девіантна поведінка підлітків, превентивне виховання школярів

Превентивне виховання - організаційно-методичні засади

Девіантна поведінка підлітків - схеми роботи

Зміст

Розділ І. Психолого-педагогічний аспект реабілітації дітей групи ризику

Дослідження теоретико-методологічного та організаційно-методичного потенціалу превентивної психології

1. Предмет та призначення превентивної психології як науки
2. Загальні та індивідуальні особливості проявів дефектів правової та моральної свідомості підлітків

Завдання превентивної психології; Об’єкт дослідження; Асоціальна поведінка

3. Показники рівня соціального розвитку особистості
4. Здобутки в галузі превентивного виховання школярів: визначення передумов порушень процесу соціалізації.

Підгрунттям для розробки комплексу профілактичних заходів девіантної поведінки слугують дослідження у різноманітних галузях знання: юриспруденції, кримінології, соціології, психології, педагогіки, медицини.

5. Мотиви, причини і умови, що спричинюють виникнення та розвиток девіантної поведінки

Негативні чинники, що зумовлюють девіантну поведінку; Негативні соціальні впливи; Кримінальний фактор виникнення девіантної поведінки; Психобіологічні передумови асоціальної поведінки; Фактори, що провокують жорстокість у дітей.

6. Природа відхилень поведінки у підлітків
7. Особливості особистості з асоціальною поведінкою

Важковиховуваність підлітків; особливості дітей з девіантною поведінко.

8. Практичний досвід щодо створення превентивно-орієнтованої' системи соціального виховання
9. Способи профілактики порушень поведінки

Ознаки виховного дитячого колективу; основні принципи роботи підліткових клубів; принципи нової педагогіки колективу; етапи процесу ресоціалізації підлітків з девіантною поведінкою; завдання ранньої профілактики правопорушень

10. Заходи психолого-педагогічної корекції відхилень поведінки

Завдання психолого-педагогічної діагностики; функції психолого-педагогічної корекції; напрямки корекційної роботи; педагогічні дії щодо попередження актів жорстокого поводження і насилля.

11. Методики превентивного виховання школярів
12. Вимоги до фахівця, що здійснює організацію превентивного виховання
13. Теоретико-методологічні засади прогностичних експериментів у галузі превентивної педагогіки

Розділ ІІ. Програма превентивного виховання школярів

Література

Додаток 1. Програма превентивних заходів щодо запобігання вчинків жорстокості та насилля у школі.

Додаток 2. План – конспект проблемного семінару: „Діти з проблемами поведінки”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.