Педагогічні експерименти, інновації в освіті, школи нового типу

Як організувати діяльність науково-педагогічного колективу щодо проектування, практичної побудови, апробації та забезпечення функціонування інноваційної педагогічної системи?

Який механізм запровадження інноваційних технологій?

Приклади педагогічних експериментів.

- // -

«Я беруся за здійснення величнішої думки нашої епохи»

Генрих Песталоцці

«Сьогодні, як ніколи, педагогіка потребує нових ідей, нових відкриттів… Наприкінці ХІХ століття фізика захопила уми людства, коли вона запропонувала світові декілька занадто сміливих для свого часу, навіть, як тоді здавалося, «юродивих» ідей. А чи можливі такі смілі ідеї у педагогіці? Світ чекає на них…»

Симон Соловейчик

«И однажды подумал: зачем вся эта школа, зачем десять лет набивать детей знаниями, которые не помогают жить в мире, где не ставят оценок, где нет расписания и плана на десять лет вперед?»

Александр Лобок

ПРАКТИКА

Механізм побудови інноваційного освітнього процесу

 • Аналіз об’єктивних та суб’єктивних умов життєдіяльності закладу
 • Усвідомлення концепції освітнього закладу
 • Проектування процесуальних компонентів освітньої системи (з урахуванням можливої варіативності технологічних побудов)
 • Розробка методик і експертної оцінки педагогічних технологій
 • Перевірка спроектованих педтехнологій на адекватність загальній концепції освітнього закладу. Корегування педтехнологій
 • Визначення спеціальних умов для ефективного застосування педагогічних технологій та заходів щодо їх забезпечення
 • Документальне оформлення авторських педагогічних технологій (складання авторських навчально-виховних програм, їх конкретизація у перспективно-календарному плану та методичних розробках)
 • Запровадження спроектованих варіантів освітнього процесу у практику життєдіяльності закладу

План педагогічного експерименту

При розробці плану чіткого відображення повинні знайти такі питання:

 • яка проблема вирішується в ході експерименту;
 • які педагогічні впливи будуть спрямовані на учнів;
 • що саме буде підлягати перевірці й у яких варіантах;
 • які параметри (властивості, характеристики, ознаки) педагогічного процесу обираються для опису експериментальних впливів та їх наслідків;
 • які методи отримання та обробки інформації будуть застосовуватися;
 • на який час розраховано експеримент;
 • якою буде його логічна схема;
 • як будуть оформлюватись і оцінюватись результати експерименту;
 • питання погодження експерименту;
 • підготовка дослідницького інструментарію, розповсюдження методичних матеріалів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.