Організація роботи соціально-педагогічної служби

Робота соціально-педагогічної служби є складовою реабілітаційного компоненту у структурі педагогічної системи.

Головна мета соціально-педагогічної служби

здійснення організаційно-методичного забезпечення процесу комплексної реабілітації вихованців закладу.

Напрямки роботи соціально-педагогічної служби

 • організація роботи медико-педагогічного консиліуму
 • організація корекційно-розвивальної роботи
 • оптимізація реабілітаційно-педагогічної діяльності, розробка і апробація реабілітаційно-орієнтованих програм
 • участь у формуванні освітнього простору закладу, збагаченого реабілітаційними впливами
 • участь у роботі творчої лабораторії реабілітаційної педагогіки; проектування, моделювання, відслідковування інноваційних процесів
 • сприяння запровадженню змістово-технологічних засад реабілітаційної педагогіки; пропаганда ідей педагогіки і психології життєтворчості серед педагогічного колективу, вихованців
 • допомога вчителям, вихователям, керівникам творчих об’єднань, вихованцям в опануванні інноваційними технологіями
 • участь у роботі закладу з підготовки та перепідготовки кадрів для забезпечення реабілітаційного компоненту системи освіти, розробка програм з методик соціально-педагогічної діяльності
 • участь у методичній роботі закладу
 • організація соціально-педагогічного моніторингу
 • створення інноваційного банку реабілітаційно-педагогічних технологій

Кадровий склад соціально-педагогічної служби

 • Соціальний педагог

Напрямки діяльності

-       розвиток життєвої компетентності вихованців

-       допомога дітям, які мають труднощі у навчанні

-       робота з дітьми групи ризику та корекція поведінки

-       особистісно-зорієнтована профорієнтація

 • Практичний психолог

Форми роботи

-       Тренінг особистісного зростання

-       Тренінг комунікативності

-       Ігровий психотренінг

-       Школа лідерів

 • Учитель-реабілітолог

Види діяльності

1.        Проведення корекційно-розвивальних занять з ранньої соціальної реабілітації дітей, які мають особливості психофізичного розвитку:

-       соціально-трудова адаптація

-       розвиток мовних навичок

-       розвиток емоційної сфери

-       розвиток сенсорної інтеграції

-       формування про-соціальної поведінки

-       розвиток когнітивних умінь

2.        Психосоматична реабілітація методами арттерапії

3.        Навчання методам самодопомоги, боротьби із хворобою

4.        Викладання предметів реабілітаційного компоненту:

-       “Самоорганізація навчальної діяльності”

-       “Самоорганізація особистості”

-       Техніка читання, письма та розвиток зв’язного мовлення”

-       “Формування обчислювальних навичок”

-       “Дивовижний світ знань”

-       “Ігровий психотренінг”

-       “Валеологія”

-       “Основи безпеки життєдіяльності”

-       “Основи професійного самовизначення”

 • Логопед

Завдання

Здійснення діагностики і виправлення дефектів мови та корекція порушень комунікативних навичок дітей

 • Дефектолог

Напрямки діяльності

- виявлення відхилень у психофізичному розвитку дітей, їх природи та особливостей прояву

- проведення корекційно-розвивальних занять щодо розвитку компенсаторних можливостей дітей відповідно до виявлених недоліків

 • Соціолог

Напрямки діяльності

- моделювання реабілітаційно сприятливого мікросоціуму в освітньому просторі закладу

- критеріальне відслідковування процесуальних компонентів реабілітаційно орієнтованої педагогічної системи методами соціологічного дослідження

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.