Моя візитка

Пузиревич Катерина — практичний психолог. Донедавна викладала у педагогічному коледжі такі предмети, як «Педагогічна акмеологія», «Самоорганізація особистості», «Практикум з соціальної педагогіки». Брала безпосередню участь у Всеукраїнському соціально-педагогічному експерименті з комплексної реабілітації дітей з проблемами здоров’я та розвитку на засадах педагогіки життєтворчості.

Статті надруковані у науково-методичних збірниках «Школа життєтворчості особистості» – К.:ІСДО,1995 «Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття» – К.: ІЗМН,1998 та у періодичних виданнях «Психолог»/ № 31-32, №36, №40, 2009, «Соціальний педагог» №9, 2009 (видавництво “Шкільний світ”).

Надруковані статті:

Корекційно-розвивальна робота у структурі навчально-виховного процесу //Психолог. — 2009. — №36.

Загроза суїциду в дитячому середовищі. Аналітичні роздуми та психолого-педагогічні поради // Психолог. — 2009. — № 31-32.

Програма психопрофілактичної допомоги підліткам у депресивному стані // Психолог. – 2009. — № 31 – 32.

Організація шкільного самоврядування // Соціальний педагог — 2009г. № 9

“Архітектоніка педагогічного успіху”. “Інтегроване навчання дітей з вадами розвитку”
Форум педагогічних ідей «УРОК»

Відкритий урок: розробки, технології, досвід” №12/2010 видавництво “Плеяда”

Програма виявлення та розвитку обдарованої молоді
Форум педагогічних ідей «УРОК»

“Створення на уроці умов для підвищення пізнавальної активності всіх учнів”
Педагогічна майстерня” №4/2011 видавнича група “Основа”

“Феномен особистісної обдарованості”
Психолог” №22/2011

Науково-методичний літературний твір “Країна Інноватія”
Педагогічна майстерня” №7/2011 видавнича група “Основа” Спеціальний випуск