Функціональні обов’язки соціального педагога-вихователя навчально-реабілітаційного центру

1. Виховна, освітня функція

а) будує систему виховної роботи групи на засадах педагогіки життєтворчості;

б)  працює над створенням насиченого освітнього середовища для вихованців;

в) організовує та контролює самостійну навчальну діяльність учнів у тісній взаємодії з вчителями та батьками;

г) постійно працює над вихованням у дітей прагнення до самовдосконалення та самоосвіти, навчає прийомам раціональної розумової праці;

д) наставлянням і особистим прикладом  утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди , справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

е) виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

є) готує вихованців до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

ж) веде валеологічну діяльність, пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вживанню дітьми алкоголю, інших шкідливих звичок;

2. Реабілітаційна функція

І.  Створення умов для здійснення загальнофізичної реабілітації вихованців.

-        забезпечує реабілітаційну спрямованість всіх режимних моментів;

-        включає оздоровчий компонент в усі види прогулянок;

-        навчає дітей комплексам  лікувальної та оздоровчої гімнастики;

-        проводить дні здоров’я;

-        забезпечує питний режим;

-        організовує фізкультурні паузи під час  проведення самопідготовок;

-        забезпечує охоронний режим організації всіх видів діяльності, дозування фізичних та психічних навантажень;

-        пропагує науково обґрунтовані  оздоровлювальні методики;

-        навчає вихованців методів та прийомів самодопомоги, боротьби з хворобою;

-         активно застосовує в педагогічній роботі методи і прийоми психосоматичної реабілітації;

-        створює педагогічний простір для розвитку культури здоров’я;

-        відслідковує виконання вихованцями вимог реабілітаційного та санітарно-гігієнічного режиму, за потребою вживає невідкладних корегуючих заходів.

ІІ.  Здійснення педагогічної реабілітації вихованців:

-        сприяє розвитку життєвої компетентності вихованців у ході організації всіх видів діяльності;

-        здійснює корекційно-розвивальну роботу на діагностичній основі;

-        надає кваліфіковану допомогу дітям, які мають труднощі у навчанні;

-        проводить соціально-педагогічну роботу з дітьми, які потребують корекції поведінки;

-        активно застосовує в педагогічній роботі методи і прийоми арттерапії;

-        навчає вихованців  ефективним методам і прийомам самоорганізації особистості, самоорганізації навчальної діяльності;

-        здійснює особистісно  зорієнтовану профорієнтацію, виходячи із інтересів та схильностей вихованців, їх психофізичних можливостей;

-        проводить заняття з соціально-трудової адаптації.

 

3.  Охоронно-захисна функція

а) проводить інструктажі з вихованцями з охорони праці під час проведення прибирання, роботи на пришкільній ділянці з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку;

б) при організації заходів за територією закладу проводить заняття з вивчення Правил дорожньої безпеки з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку;

в) захищає учнів  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

г) інструктує вихованців про дотримання правил техніки безпеки під час проведення позакласних та позашкільних заходів з реєстрацією у спеціальному журналі;

д) веде роботу (обов’язковий облік за встановленою формою) з соціального забезпечення та соціальної адаптації щодо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та неблагополучних сімей;

е) здійснює патронаж дітей-сиріт протягом року після закінчення школи;

є) відвідує дітей своєї групи, що знаходяться на стаціонарному лікуванні.

 

4. Прогностична функція

а) планує роботу групи, після  попередньої аналітично-діагностичної роботи організовує її життєдіяльність за системою колективного творчого виховання на засадах, передбачених статутом закладу, взаємодіє з вихованцями на рівні кваліфікованого врядування, співврядування, самоврядування;

б) безпосередньо бере участь у роботі медико-педагогічного консиліуму;

в) розробляє авторські програми, бере участь у науково-методичній роботі Центру, нарадах, конференціях, семінарах та ін.

г) займається постійним підвищенням свого професійного рівня.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.