Аналітичний звіт практичного психолога школи (зразок)

(Для компетентного складання аналітичного звіту практичного психолога пропонуємо зразок річного плану психолога згідно новим вимогам)

Аналітичний звіт практичного психолога школи (зразок)

Аналіз діяльності психолога за минулий навчальний рік:

1.1. Звіт практичного психолога: аналіз досягнутих результатів

Протягом року здійснювався психолого-педагогічний супровід особистісно-зорієнтованого навчально-виховного процесу щодо набуття учнями життєво важливих ресурсів, таких як:

- здатність до осмисленого сприйняття життя;

- набуття необхідного соціального досвіду, навичок конструктивних взаємин, оволодіння засобами спілкування;

Було розроблено та апробовано методичну базу щодо створення компетентноформуючого освітнього простору:

1. Методика педагогічної підтримки

Завдання: навчання дітей ставитись до проблеми, навіть найскладнішої і неприємної, як до ситуативної задачі, яка обов'язково буде розв’язана, якщо докласти творчих зусиль.

2. Програма виявлення та розвитку обдарованості учнів

Завдання: сприяння максимальному розкриттю творчого потенціалу дитини з будь-яким рівнем розвитку, реалізації її здібностей у різноманітних сферах життєдіяльності (довкілля, суспільство, мистецтво, наука).

Результат: підвищення самооцінки та рівня адекватних домагань учнів, активна участь у конкурсах Малої академії наук.

Спрямування професійного та творчого потенціалу вчителів і класних керівників на створення умов для розвитку компетентної особистості

 • Проведення навчально-методичних семінарів:

- «Компетентнісно-формуюча освіта як головний фактор гармонійного розвитку особистості»

- «Шляхи розвитку життєвої компетентності учнів в умовах навчально-виховного процесу».

- «Психолого-педагогічний супровід формування життєвої компетентності учнів»

Аналітичний звіт практичного психолога школи (зразок)

1.2. Звіт практичного психолога: аналіз змісту діяльності

Метою діяльності було визначено: сприяння ефективному перебігу навально-виховного процесу закладу, створення оптимальних психолого-педагогічних умов для саморозвитку та успішної соціокультурної інтеграції вихованців.

Протягом року виконувались наступні завдання:

 • Прийняття участі у формуванні освітнього простору закладу, збагаченого реабілітаційними впливами.
 • Методичну роботу спрямувати на підвищення ефективності навчально-виховного процесу та розробку проблемної теми школи: «Розвиток життєвої компетентності учнів на засадах педагогіки життєтворчості особистості».

Згідно з рекомендованими Міністерством освіти і науки України у 2009 – 2010 навчальному році завданнями роботи практичного психолога найбільш пріоритетними у своїй діяльності було визначено наступні напрямки:

 • визначення психологічної готовності дітей 6-річного віку до навчання в школі та психологічний супровід процесу адаптації першокласників до шкільного навчання;
 • психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання учнів;
 • раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти;

1.3. Звіт практичного психолога: аналіз причин виникнення проблем

Протягом навчального року не виникало проблемних ситуацій, які б заважали виконанню функціональних обов’язків. Створено необхідні умови для продуктивної праці.

Аналітичний звіт практичного психолога школи (зразок)

1.4. Звіт практичного психолога: якісний аналіз консультативної роботи.

Консультативна робота з учнями

Тематика консультацій

 • Взаємовідносини з батьками
 • Відносини з однолітками
 • Як покращити успішність
 • *******

1.5. Звіт практичного психолога: аналіз корекційно-розвиваючої роботи.

У навчальному закладі багато дітей потребували психологічної допомоги:

1) діти з проблемами у навчанні (відставання у розвитку когнітивних функцій, мінімальні мозкові дисфункції, порушення мотивації навчання;

2) гіперактивні діти;

3) діти з порушеннями мовлення;

Здійснювалися наступні напрямки психологічної допомоги цим дітям під час індивідуальних та групових занять:

 • Інтелектуальна реабілітація засобами кінезотерапії (задіяння прихованих резервів всіх видів рухової активності для планомірного покращення характеристик інтелектуальної сфери учнів);

Для цього було здійснено умовну диференціацію дітей за проблемами життєдіяльності і розвитку та створено групи педагогічної підтримки (склад яких змінювався в залежності від тематики корекційно-розвивальної роботи).

Перша група – діти з незначними порушеннями інтелектуальної сфери (з труднощами у навчанні що пов’язані з дисграфією, дислексією, дискалькулією, порушенням просторової орієнтації, інфантилізмом, порушенням уваги з гіперактивністю, порушенням пам’яті).

Диференційована допомога таким учням містила в собі:

 • використання ігрових способів організації виконання завдань з метою підвищення мотивації навчання і пізнавальної активності учнів;

Заняття проводились з учнями 1-4 класів.

В учнів з’явилось бажання вчитися, вони зрозуміли, що будь-яку роботу важливо робити з зацікавленістю і в них почало виходити чітко виконувати вимоги, що перед ними ставляться.

 • надання допомоги у знаходженні засобів компенсації слабких функцій, контролюванні своєї поведінки у взаємовідносинах з оточуючими;

2) через використання форм і прийомів організації таких видів діяльності:

– проективно-рефлексивної (самоусвідомлення, колективна рефлексія, само програмування, колективне проектування);

 • адаптивно-розвивальної (тренінгові форми, роз’яснювально-коригуючі форми);
 • активно-перетворюючі (прогностично-моделюючі форми, ігрові форми, проблемно-пошукові).

Заняття проводились з учнями 5-9 класів.

Учні набули досвіду такої поведінки, що відповідає загальнолюдським нормам та цінностям; навчились діяти, усвідомлюючи свою залежність від інших, та встановлювати взаємовідносини з людьми, які мають певну владу над ними; формування у підлітків прагнення займати активну життєву позицію , бачення життєвої перспективи.

Третя група – діти з порушеннями психоемоційної сфери, схильних до депресії та вчинків самогубства; діти з психічними розладами.

З такими учнями проводились як групові так і індивідуальні заходи психотерапевтичної і психопрофілактичної допомоги за напрямками:

– Профілактика стресових розладів

Аналітичний звіт практичного психолога школи (зразок)

Документ "Аналітичний звіт практичного психолога" в форматі pdf, 6 сторінок.

Файл документа: (за смс - 3 грн)

Для получения услуги выполните следующее:

Выберите страну:
Выберите оператора:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Введите полученный в ответном SMS пароль:
Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36

Напишіть що ви думаєте про статтю:

Аналітичний звіт практичного психолога школи (зразок)

   1. Novatec Post author

    Нажаль на даний момент аналітичний звіт практичного психолога скачати немає можливості.

 1. Олена

  Може хтось знає де можна скачати звіт, напишіть будь ласка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.