Аналітичний звіт практичного психолога школи (зразок)

(Для компетентного складання аналітичного звіту практичного психолога пропонуємо зразок річного плану психолога згідно новим вимогам)

Аналіз діяльності психолога за минулий навчальний рік:

1.1. Звіт практичного психолога: аналіз досягнутих результатів
звіт з психологічної практики

Протягом року здійснювався психолого-педагогічний супровід особистісно-зорієнтованого навчально-виховного процесу щодо набуття учнями життєво важливих ресурсів, таких як:

- здатність до осмисленого сприйняття життя;

- набуття необхідного соціального досвіду, навичок конструктивних взаємин, оволодіння засобами спілкування;

********

Було розроблено та апробовано методичну базу щодо створення компетентноформуючого освітнього простору:

1. Методика педагогічної підтримки

Завдання: навчання дітей ставитись до проблеми, навіть найскладнішої і неприємної, як до ситуативної задачі, яка обов'язково буде розв’язана, якщо докласти творчих зусиль.

********

2. Програма виявлення та розвитку обдарованості учнів

Завдання: сприяння максимальному розкриттю творчого потенціалу дитини з будь-яким рівнем розвитку, реалізації її здібностей у різноманітних сферах життєдіяльності (довкілля, суспільство, мистецтво, наука).

********

Результат: підвищення самооцінки та рівня адекватних домагань учнів, активна участь у конкурсах Малої академії наук.

********

Спрямування професійного та творчого потенціалу вчителів і класних керівників на створення умов для розвитку компетентної особистості

 • Проведення навчально-методичних семінарів:

- «Компетентнісно-формуюча освіта як головний фактор гармонійного розвитку особистості»

- «Шляхи розвитку життєвої компетентності учнів в умовах навчально-виховного процесу».

- «Психолого-педагогічний супровід формування життєвої компетентності учнів»

*******

1.2. Звіт практичного психолога: аналіз змісту діяльності

Метою діяльності було визначено: сприяння ефективному перебігу навально-виховного процесу закладу, створення оптимальних психолого-педагогічних умов для саморозвитку та успішної соціокультурної інтеграції вихованців.

Протягом року виконувались наступні завдання:

 • Прийняття участі у формуванні освітнього простору закладу, збагаченого реабілітаційними впливами.
 • Методичну роботу спрямувати на підвищення ефективності навчально-виховного процесу та розробку проблемної теми школи: «Розвиток життєвої компетентності учнів на засадах педагогіки життєтворчості особистості».
 • *******

Згідно з рекомендованими Міністерством освіти і науки України у 2009 – 2010 навчальному році завданнями роботи практичного психолога найбільш пріоритетними у своїй діяльності було визначено наступні напрямки:

 • визначення психологічної готовності дітей 6-річного віку до навчання в школі та психологічний супровід процесу адаптації першокласників до шкільного навчання;
 • психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання учнів;
 • *******

- раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти;

 • *******

1.3. Звіт практичного психолога: аналіз причин виникнення проблем

Протягом навчального року не виникало проблемних ситуацій, які б заважали виконанню функціональних обов’язків. Створено необхідні умови для продуктивної праці.

1.4. Звіт практичного психолога: якісний аналіз консультативної роботи.

Консультативна робота з учнями

Тематика консультацій

 • Взаємовідносини з батьками
 • Відносини з однолітками
 • Як покращити успішність
 • *******

1.5. Звіт практичного психолога: аналіз корекційно-розвиваючої роботи.

творчий звіт практичного психологаУ навчальному закладі багато дітей потребували психологічної допомоги:

1) діти з проблемами у навчанні (відставання у розвитку когнітивних функцій, мінімальні мозкові дисфункції, порушення мотивації навчання;

2) гіперактивні діти;

3) діти з порушеннями мовлення;

*******

Здійснювалися наступні напрямки психологічної допомоги цим дітям під час індивідуальних та групових занять:

 • Інтелектуальна реабілітація засобами кінезотерапії (задіяння прихованих резервів всіх видів рухової активності для планомірного покращення характеристик інтелектуальної сфери учнів);
 • *******

Для цього було здійснено умовну диференціацію дітей за проблемами життєдіяльності і розвитку та створено групи педагогічної підтримки (склад яких змінювався в залежності від тематики корекційно-розвивальної роботи).

Перша група – діти з незначними порушеннями інтелектуальної сфери (з труднощами у навчанні що пов’язані з дисграфією, дислексією, дискалькулією, порушенням просторової орієнтації, інфантилізмом, порушенням уваги з гіперактивністю, порушенням пам’яті).

Диференційована допомога таким учням містила в собі:

 • використання ігрових способів організації виконання завдань з метою підвищення мотивації навчання і пізнавальної активності учнів;
 • *******

Заняття проводились з учнями 1-4 класів.

В учнів з’явилось бажання вчитися, вони зрозуміли, що будь-яку роботу важливо робити з зацікавленістю і в них почало виходити чітко виконувати вимоги, що перед ними ставляться.

*******

 • надання допомоги у знаходженні засобів компенсації слабких функцій, контролюванні своєї поведінки у взаємовідносинах з оточуючими;

2) через використання форм і прийомів організації таких видів діяльності:

– проективно-рефлексивної (самоусвідомлення, колективна рефлексія, само програмування, колективне проектування);

 • адаптивно-розвивальної (тренінгові форми, роз’яснювально-коригуючі форми);
 • активно-перетворюючі (прогностично-моделюючі форми, ігрові форми, проблемно-пошукові).

Заняття проводились з учнями 5-9 класів.

Учні набули досвіду такої поведінки, що відповідає загальнолюдським нормам та цінностям; навчились діяти, усвідомлюючи свою залежність від інших, та встановлювати взаємовідносини з людьми, які мають певну владу над ними; формування у підлітків прагнення займати активну життєву позицію , бачення життєвої перспективи.

Третя група – діти з порушеннями психоемоційної сфери, схильних до депресії та вчинків самогубства; діти з психічними розладами.

З такими учнями проводились як групові так і індивідуальні заходи психотерапевтичної і психопрофілактичної допомоги за напрямками:

– Профілактика стресових розладів

*******
Документ "Аналітичний звіт практичного психолога" в форматі pdf, 6 сторінок.

Файл документа: (за смс - 3 грн)

Для получения услуги выполните следующее:

Выберите страну:
Выберите оператора:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Введите полученный в ответном SMS пароль:
Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36

Напишіть що ви думаєте про статтю:

Аналітичний звіт практичного психолога школи (зразок)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.